MENU

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMK TARUNA TERPADU 1

NO NIK NUPTK NAMA JENIS KELAMIN LIHAT
1 100 100 100 Ir. Avianto Musyani Laki-laki
2 1 1 1 Yusuf Sarmi Laki-laki
3 2 2 2 Febry Laki-laki
4 3 3 3 Dandy Wildan Jamjani Laki-laki
5 3201345001810000 91 4442759660300110 Sri Rosilawati, S.Pd.I Perempuan
6 3271046210680000 90 Sri Rahayu Handayani, S.S Perempuan
7 3601256509820000 89 0 Siti tarwiyah, S.Pd Perempuan
8 3201154212880000 87 53476666220013 SITI MULYANTI, S.Kom Perempuan
9 327106120519890000 MANUNGGAL AJIE PUTRANTO, S.T.P Laki-laki
10 3206322605930000 ABDUL AJI TARDIANA Laki-laki
11 3271012505800030 8857758659200010 A Malik Sudrajat, S.Pd.I Laki-laki
12 3201290707750000 - 2039753654200030 HARI HAMZAH, S.Kom Laki-laki
13 3271050205900020 Abdul rohim, S.Pd.i Laki-laki
14 3201010907930010 Adam Zatnika, MM Laki-laki
15 3202105604910000 85 8748769670220000 Sinta Fitriani S.Pd.I Perempuan
16 3271036412880000 84 5556766668300010 Sheira Ranticha, S. Pd. Perempuan
17 3271046102940000 82 Ruri Permata Sari Perempuan
18 3271044201850010 80 Rosy Yanwar, S.Pd Perempuan
19 3201290106910000 79 Rizki Eka Juniharto, M.Pd Laki-laki
20 3271055308830020 77 Riska Kumala Dewi, SS Perempuan